Θεόδωρος Φέσσας
VOICES

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΕΣΣΑΣ

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ, ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΤΟΝ ΔΙΑΡΚΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΕΡΤΡΙΠΛΑΣΙΑΣΑΜΕ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΑΣ, ΔΙΕΥΡΥΝΑΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΑΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ, ΟΠΟΥ 2.600 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ, ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.


Ο Όμιλος Quest ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ σε πωλήσεις το 2022.

Τα ακόλουθα αποσπάσματα από τα μηνύματα του Προέδρου, που δημοσιεύτηκαν στις ετήσιες εκδόσεις της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου Quest της τελευταίας δεκαετίας, αναδεικνύουν κύρια σημεία από τα σημαντικότερα επιτεύγματα κάθε χρονιάς:

2014: «… Τα τελευταία χρόνια, η οικονομική δυσπραγία και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ελλάδα μας κινητοποιούν να γίνουμε κοινωνικά περισσότερο ευαίσθητοι…
Κύρια υποχρέωσή μας είναι να συμβάλουμε στην έξοδο από την οικονομική κρίση και να στηρίξουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη της πατρίδας μας…».

2015: «… Στον Όμιλο Quest αισθανόμαστε υπερήφανοι γιατί ξεπεράσαμε με επιτυχία τη δοκιμασία του 2015… Πέρα από τις βελτιωμένες πωλήσεις, τα κέρδη και τη ρευστότητα… είδαμε με μεγάλη ικανοποίηση να ενισχύονται η συνεργασία, η αυτοπεποίθηση και η αφοσίωση των εργαζομένων…».

2016: «…Η προσφορά του Ομίλου προς την Πολιτεία και το κοινωνικό σύνολο, πέρα από την καταβολή άμεσων και έμμεσων φόρων συνολικού ύψους 77 εκατ. ευρώ, περιέλαβε δράσεις που στόχευσαν στην… παροχή περισσοτέρων ευκαιριών στις γυναίκες… μείωση της κατανάλωσης ενέργειας… αύξηση των υλικών προς ανακύκλωση…».

2017: «… (Ο Όμιλος) επέστρεψε στους μετόχους του 4 εκατ. ευρώ μετρητά και 27,4 εκατ. ευρώ σε είδος μέσω της απόσχισης και διανομής των μετοχών της εταιρείας ακινήτων BriQ Properties AEEAΠ. Ισχυροποίησε περαιτέρω το πλαίσιο Διακυβέρνησής του, υιοθετώντας νέες Πολιτικές Διαχείρισης Κινδύνων και Προμηθειών…».

2018: «… Το 2018 καλωσορίσαμε στις εταιρείες μας 170 νέους εργαζόμενους, οι περισσότεροι από τους οποίους κάλυψαν θέσεις υψηλής εξειδίκευσης. Η απόλυτη προσήλωση στην κανονιστική συμμόρφωση… την εφαρμογή των σύγχρονων αρχών εταιρικής διακυβέρνησης, την υιοθέτηση των αρχών βιώσιμης ανάπτυξης… αποτέλεσαν για το 2018 βασικές προτεραιότητες…».

2019: «… Οι επιδόσεις του Ομίλου μας επιβεβαιώνουν την πεποίθησή μας ότι, εκτός εντελώς απρόσμενων εξελίξεων, η πανδημία μπορεί να δοκιμάσει τις αντοχές μας, αλλά δεν θα ανατρέψει την αναπτυξιακή μας πορεία. Το όραμα και η άοκνη προσπάθεια όλων μας να κάνουμε τον Όμιλό μας έναν σπουδαίο οργανισμό είναι και παραμένουν ισχυρά…».

Με φιλόδοξο αλλά ρεαλιστικό όραμα, διαχρονικές αρχές και αξίες, στρατηγικές πρωτοβουλίες, βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές και πίστη στους ανθρώπους μας, μετασχηματιζόμαστε διαρκώς από έναν «καλό» σε ένα «σπουδαίο» Οργανισμό.

2020: «… Στη φετινή Έκθεση έχουμε πολλούς λόγους να εκφράσουμε την υπερηφάνεια, αλλά και την ευγνωμοσύνη μας προς όλους τους μετέχοντες στο οικοσύστημα του Ομίλου Quest: Υπερηφάνεια και ευγνωμοσύνη για τα 40 χρόνια μιας συναρπαστικής επιχειρηματικής διαδρομής, από τον Απρίλιο του 1981, όταν ξεκίνησε η Info-Quest με 4 εργαζόμενους (τους ιδρυτές μετόχους) και 200.000 δρχ. μετοχικό κεφάλαιο…».

2021: «… Επιπλέον, ο Όμιλος σημείωσε μεγάλες επενδυτικές επιτυχίες, όπως την πώληση της Cardlink, με επίτευξη υπερδεκαπλασιασμού της αρχικής επένδυσης σε διάστημα έξι ετών. Ολοκλήρωσε, επίσης, εμβληματικά έργα, όπως το υπερσύγχρονο κέντρο διανομής της ACS, μια επένδυση άνω των 40 εκατ. ευρώ, παράλληλα με αρκετές ακόμη επενδύσεις σε «πράσινη» ενέργεια, εταιρείες τεχνολογίας κ.ά., συνολικού ύψους 24 εκατ. ευρώ. Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί τον πυρήνα της επιχειρηματικής μας φιλοσοφίας και προσέγγισης και καθορίζει το ποιοι είμαστε, το πώς αντιλαμβανόμαστε το υπεύθυνο επιχειρείν στις σύγχρονες κοινωνίες, τις σχέσεις μας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και τη συνολική στρατηγική μας τοποθέτηση στο ευρύτερο επιχειρηματικό και κοινωνικό περιβάλλον…».

2022: Τα αποτελέσματα δικαίωσαν τις προσπάθειές μας. Οι ενοποιημένες πωλήσεις, από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου έφθασαν στο  1.032 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 12,7% έναντι του 2021, τα κέρδη προ φόρων στα  54.748 εκατ. ευρώ με αύξηση 6,6%, ενώ το EBITDA ήταν 72.029 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 12,4% περίπου…». «Παράλληλα, συμμετείχαμε στην αντιμετώπιση του αυξανόμενου κόστους ζωής, ενισχύοντας με δύο έκτακτα επιδόματα, συνολικού ύψους 2,8 εκατ. ευρώ, 1.300 εργαζομένους μας περίπου και 750 προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους…».

HIGHLIGHTS