Νavigator Shipping Consultants
OUR ECOSYSTEM

Δανάη Μπεζεντάκου

Νavigator Shipping Consultants

CEO

Στον Όμιλο εταιρειών μας δραστηριοποιούμαστε τόσο στη ναυτιλία, μέσω της Navigator Shipping Consultants, όσο και στον τουρισμό, μέσω της KEFI S.A. και  του Matilda Hotel. Η NAVIGATOR, ιδρύθηκε το 1991,  και με την οικογένειά μου έχουμε επιτύχει να αναπτύξουμε ένα ισχυρό δίκτυο εταιρειών ρυμούλκησης και πρακτόρευσης σε όλο τον κόσμο, προσφέροντας εξατομικευμένα προγράμματα στις πλοιοκτήτριες και διαχειρίστριες εταιρείες πλοίων σε περισσότερα από 1.400 λιμάνια παγκοσμίως.

Το Ελληνικό Ναυτιλιακό θαύμα αντικατοπτρίζεται σε 5,500 πλοία, πάνω από 600 πλοιοκτήτριες / διαχειρίστριες εταιρίες και πάνω από  2000 εταιρείες υπηρεσιών σε ακτίνα 40χλμ, και βρίσκεται στην πρώτη θέση παγκοσμίως σε όρους χωρητικότητας, με τη διαχείριση άνω του 18% του εμπορίου. Έτσι, στόχος της NAVIGATOR είναι να εξασφαλίζει τις καλύτερες δυνατές τιμές για τις Ελληνικές ναυτιλιακές Εταιρείες αναφορικά με τα έξοδα ρυμούλκησης τα οποία είναι το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων ελλιμενισμού, υποστηρίζοντας έτσι την Ελληνική ναυτιλία από το δικό μας μετερίζι, βασιζόμενοι στις αξίες μας, που δεν είναι άλλες από τις ανθρώπινες σχέσεις, την παράδοση, τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη μεταξύ όλων των συμβαλλόμενων μερών.

Θέματα που απασχολούν σύσσωμη τη ναυτιλιακή κοινότητα, συζητούνται μέσω του ναυτιλιακού μας συνεδρίου “NAVIGATOR- The Shipping Decision Makers Forum”, το οποίο διοργανώνουμε σε ετήσια βάση από το 2001, εξελίσσοντας την ενεργή ανταλλαγή απόψεων, αλλά και την εύρεση λύσεων. Η επόμενη δεκαετία θα είναι κρίσιμη, με πειράματα και διλήμματα που προσπαθούμε να αποσαφηνίσουμε αναλύοντας 5 καίριες θεματικές τα τελευταία 4 χρόνια (Decarbonization, Smart Shipping / Digitalization, Human Element, Maritime Logistics, ESG), λαμβάνοντας υπόψιν τους προβληματισμούς των πλοιοκτητριών Εταιρειών, και των παροχών ναυτιλιακών υπηρεσιών και όντως έχουν γίνει πολλά βήματα εμπρός, κάνοντας τo NAVIGATOR FORUM να αποτελεί ένα ναυτιλιακό think tank.

Καθώς η σπορά προηγείται του θέρους, η δημιουργία του Young Executives & Students (YES) Forum – της πλατφόρμας ανοιχτού διαλόγου μεταξύ νέων στελεχών, φοιτητών και μαθητών στηρίχτηκε στην ανάγκη ενημέρωσης των νέων για τις ευκαιρίες που προφέρει το ναυτιλιακό πλέγμα ήδη από το δημοτικό, την μείωση του brain drain ως συνέχεια, και τη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας μεταξύ ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας. 10 χρόνια αργότερα, έχουμε καταφέρει να θεσπίσουμε την  «Ημέρα των Νέων στα Ποσειδώνια» από το 2016, να έχουμε ενημερώσει με άδεια του Υπουργείου Παιδείας πάνω από 400,000 μαθητές και φοιτητές και να έχουμε επισκεφθεί περισσότερες από 100 ναυτιλιακές Εταιρείες μαζί τους. Έχοντας πάντα σαν προτεραιότητα τον ανθρώπινο παράγοντα, χαιρόμαστε που μπορούμε να είμαστε μέρος της συνέχισης του ελληνικού ναυτιλιακού θαύματος.

OUR ECOSYSTEM

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

HIGHLIGHTS