Μύλοι Σόγιας
OUR ECOSYSTEM

Μύλοι Σόγιας

Με μια μακρά διαδρομή που ξεκινά από τη δεκαετία του 1950, η «Μύλοι Σόγιας Α.Ε.» είναι η μεγαλύτερη Βιομηχανία επεξεργασίας ελαιούχων σπόρων, εμπορίας σιτηρών, δημητριακών, ελαίων & σπορελαίων, συγκαταλέγεται μέσα στις 10 κορυφαίες εταιρίες του κλάδου τροφίμων στην Ελλάδα και στις Top 25 Ελληνικές Βιομηχανίες, με ετήσιο κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 350 εκ. ευρώ.

Εκτός από την «ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ ΑΕ», ο Όμιλος αποτελείται από τρεις (3) θυγατρικές εταιρίες :

  1. την «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΛΕΚΤΑ ΕΛΑΙΑ Α.Ε.» (τυποποίηση φυτικών ελαίων & ελαιολάδων), 
  2. την «Gf Εnergy A.B.E.E.» (παραγωγή & εμπορία βιοντίζελ) 
  3. την «VITAGRAIN BG» στη Βουλγαρία (συλλογή & εξαγωγές σιτηρών, δημητριακών & ελαιούχων σπόρων)

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το 2022, ήταν περίπου 500 εκατ. ευρώ εκ των οποίων περίπου 30% ήταν εξαγωγές.

Σε κρίσιμα σημεία, η «Μύλοι Σόγιας» θέτει αυστηρότατες  προδιαγραφές, ενώ διενεργεί πολλαπλούς ελέγχους σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Όλες οι εγκαταστάσεις της, διαθέτουν πιστοποιητικό συστήματος διασφάλισης ποιότητας και συγχρόνως, εφαρμόζονται Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Διαδικασιών σε όλες τις φάσεις λειτουργίας του εργοστασίου, όπως το ISO 9001:2015, ISO 22000:2005 και FSSC 22000. . 

Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις ανά την Ελλάδα, το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και η λιμενική εγκατάσταση στο Καλαμάκι Κορινθίας που μπορεί να φιλοξενήσει μεγάλα καραβιά, είναι στοιχεία που ισχυροποιούν τη θέση της «Μύλοι Σόγιας» στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο. 

Επιπλέον, η «Μύλοι Σόγιας» υποστηρίζει την ανάπτυξη της βιώσιμης γεωργίας. Με το δίκτυο των εγκαταστάσεων για την συγκομιδή ελαιούχων σπόρων και δημητριακών, βοηθά τους καλλιεργητές στον προγραμματισμό της παραγωγής, την ελαχιστοποίηση του κόστους και την αύξηση των αποδόσεων και εργάζεται εντατικά σε συνεργασία με τους προμηθευτές, ώστε να επιλέγουν τις βέλτιστες καλλιεργητικές μεθόδους με τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Μέσω των προγραμμάτων Συμβολαιακής Γεωργίας, προσδίδεται προστιθέμενη αξία για τον αγρότη, δίνοντάς του τη δυνατότητα για τη μεταφορά των προϊόντων από το χωράφι στο σιλό και για άμεση εξόφλησή του. Τα προγράμματα αυτά αποτελούν μέρος των δράσεων για την εταιρική βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω της στήριξης της τοπικής οικονομίας. 

Η «Μύλοι Σόγιας» αναζητώντας νέες ευκαιρίες ανάπτυξης στον αγροδιατροφικό τομέα, επενδύει διαρκώς σε νέα εγχειρήματα.

OUR ECOSYSTEM

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

HIGHLIGHTS